ვაკანსია


პასუხისმგებლობები: პროდუქტების და მომსახურებების შესყიდვის მართვა. კომუნიკაცია მოვაჭრეებთან, დისტრიბუტორებთან და დილერებთან საუკეთესო პირობების შექმნის და ფასდაკლებების უზრუნველყოფის მიზნით. სერტიფიკატების, ასევე სხვა საჭირო დოკუმენტების უზრუნველყოფა.